Moderní renovovaný portál
S velkou historií.

Začít hrát

Pravidla serveru

§1.0 Všeobecné pravidla portálu

 • §1.0.1 - Registrací na našem serveru potvrzujete přečtení a porozumění pravidlům tohoto serveru a zavazujete se je dodržovat.
 • §1.0.2 - Operátoři jsou členové OP týmu (owner, admin, mod, builder atd.) a mají různě nastavené práva na serveruRespektujte je prosím, starají se o chod serveru ve svém vlastním volně a bez nároku na odměnu.
 • §1.0.3 - Reklama na server je zakázaná v jakékoliv podobě. Jakákoliv IP adresa než je naše nebo jakýkoliv název jiného serveru se trestá banem.
 • §1.0.4 - Zákaz napodobovaní nicků členů OP týmu a pokoušení se připojit na účet někoho z operátorů.
 • §1.0.5 - Každý hráč je zodpovědný za svůj nick.Heslo nikomu nesdělujte – ani členům OP teamu.
 • §1.0.6 - Nelhat adminům ani ostatním členům OP týmu.
 • §1.0.7 - Operátor není povinný odpovídat na otázky o hře (jak se co craftí atpod.), Operátor je tu od toho, aby vám pomohl s příkazy na serveru, dohlídnul na dodržování pravidel a trestal jejich porušení. Není chodící wikipedie Minecraftu.
 • §1.0.8 - Nepožadujte operátory o: změnu herního času, počasí, ranku, gamemode, darování věcí (give).
 • §1.0.9 - Nestěžujte si na lagy, pády a restarty serveru.
 • §1.0.10 - Máte právo se obrátit na operátory, pokud si myslíte, že jste byli neprávem potrestáni.
 • §1.0.11 - Pokud vidíte jiného hráče porušovat pravidla, máte možnost se obrátit na operátory.
 • §1.0.12 - Máte právo si stěžovat na operátora, pokud Vás nebo jiné hráče svým přístupem nějak poškodil.
 • §1.0.13 - Pamatujte, že hrát na serveru je výsadou – ne nárokem.
 • §1.0.14 - Pokud hráč s koupenou hrou zjistí, že někdo se na jeho účet přihlásil, má právo požádat o zrušení předchozího účtu a registraci na svůj nick.

§1.1 Pravidla chatu

 • §1.1.1 - Zákaz spamu. Pod spamem se rozumí opakovaní stejného nebo nepatrně změněného textu nebo znaků jdoucích po sobě.
 • §1.1.2 - Chovejte se slušně.Nenadávejte, neurážejte, nedělejte naschválnosti druhým hráčům a vyvarujte se neslušným slovům.
 • §1.1.3 - Jakýkoliv projev rasové nesnášenlivosti, náklonnosti k extrémistickým skupinám nebo sexuální narážky a návrhy se přísně trestá! Nezapomínejte, že na našem serveru hrají i neplnoletí hráči a třeba tomu přizpůsobit i Vaše vyjadřovaní.
 • §1.1.4 - Jakékoliv verbální i neverbální chování ve hře nesmí být v rozporu se zákony České nebo Slovenské republiky!

§1.2 Pravidla pro stavění nebo těžbu

 • §1.2.1 - Hráč je povinný si zamykat svůj majetek pomocí pluginu LWC. OP v případě, že jakákoliv uzamykatelná věc nebyla zabezpečená, nenahrazuje škodu, ale pouze viníka potrestá.
 • §1.2.2 - Je zakázané kopat díry a stavět sloupy o rozměru 1×1. Neplatí to však v případě, že daná díra nebo sloup má nějaké využiti (díra s žebříkem do dolů atd.) Díry zabezpečte tak, aby do nich nespadnul jiný hráč.
 • §1.2.3 - Velké zarovnávaní (flatovaní) mapy je zakázané. Může povolit OP na Vaši žádost.
 • §1.2.4 - Stromy rubte vždy celé! Nenechávejte po sobě létající koruny stromů.
 • §1.2.5 - Je zakázané ničit přírodu pro těžbu jakýkoliv surovin (dirt, stone atd.) stylem povrchových dolů. Na těžbu písku a jiných surovin využijte naši pískovnu a doly.
 • §1.2.6 - V dolech a pískovně těžte po řadách, ať tam nezůstanou po Vás díry. Doly i pískovnu po těžbě doplňte tlačítkem – najdete u vchodu.
 • §1.2.7 - V lese po konci těžby doplňte stromy. Doplňování lze provést tlačítkem při vstupu do lesa.
 • §1.2.8 - Je zakázané stavět nesmyslné stavby ve vzduchu nebo na úzkých pilířích. Tohle pravidlo se netýká různých speciálních staveb typu letadlo, balón, rozhledna, atd.
 • §1.2.9 - Je zakázané stavět nesmyslné stavby na vodě a pod vodou. Tohle pravidlo se netýká různých speciálních staveb typu loď, molo, ponorka, atd.
 • §1.2.10 - V přírodě je zakázané úmyslně poškozovat krajinu rozlíváním vody, lávy, či jinak.
 • §1.2.11 - Pokud se vám podaří vytvořit ve vodě nebo v lávě víry, ihned to po sobě opravte. Pokud si s tím nevíte rady, požádejte operátora o pomoc.
 • §1.2.12 - Stavět můžete kdekoliv, avšak bez souhlasu sousedů nesmíte blíže než 50 bloků od nich. Za sousedy se považuje jakákoliv stavba jiného hráče.
 • §1.2.13 - Zákaz ničení NPC vesnic, Strongholdů a jiných vygenerovaných staveb na mapě.

§1.3 Pravidla Netheru a Endu

 • §1.3.1 - Postavené brány do cizích světů musí umožnit i jiným hráčům bezpečný průchod.
 • §1.3.2 - Nestavějte portály blízko sebe a kontrolujte si, že jsou správně spárované. - souřadníce „x“ a „z“ portálu ve Worldu DĚLENO 8 = souřadnice „x“ a „z“ v Netheru
  - souřadnice „y“ v obou světech nejlépe stejné
 • §1.3.3 - V Netheru stejně jako v Endu je zákaz používat materiál z jiného světu. Neplatí pro osvětlení. V Netheru používejte věci pouze z Netheru, v Endu zas jen z Endu. Vyjímku může povolit OP.
 • §1.3.4 - Xp-trapky nechávejte přístupné i jiným hráčům.
 • §1.3.5 - Zákaz ničení pevností (nether fortress) v pekle.
 • §1.3.6 - Nether i End svět se občas maže! Informaci o mazání světa se dozvíte předem na našich stránkách. Kdo si neschová před smazáním své věci, přijde o ně bez náhrady!
 • §1.3.7 - Přísný zákaz rozlévání vody v Netheru.

§1.4 Ostatní pravidla

 • §1.4.1 - Zákaz používaní hacků, modů nebo cheatů, které Vás zvýhodňují oproti ostatním hráčům! (žádné xray, flyhack, speedhack, atd.)
 • §1.4.2 - Zákaz okrádání jiného hráče a ničení cizího majetku, bez výslovného povolení člena OP týmu anebo hráče, kterému ta věc patří. Pokud jste uvězněni v cizí stavbě, tak můžete za účelem svého osvobození poškodit cizí majetek, ale ihned poté to spravit do původního stavu.
 • §1.4.3 - Zákaz využívání mobů, tnt nebo pastí k ničení cizího majetku nebo zabíjení jiných hráčů.
 • §1.4.4 - Zabíjet hráče je povolené pouze v dohodnutém PVP souboji.
 • §1.4.5 - Zákaz využívaní jakýchkoliv bugů ve hře. V případě, že nějaký bug objevíte, jste povinný ho oznámit členům OP týmu. Žádné stavění nad stropem Netheru, množení věcí, atpod. (oznámení buď ve hře nebo formou ticketu).
 • §1.4.6 - Hráč nesmí svou hrou ohrozit výkon či samotný chod serveru. Např. nadměrným chovem zvěře, NPC postav, více než 100 mobů v xp/drop farmě, používáním RS obvodů atd. - max. limit je pro zvěř a NPC postavy 80 ks
 • §1.4.7 - Zákaz provozování hazardních her na serveru.
Poslední úprava pravidel proběhla 14. 8. 2019